KATALOG MOTIVA

za štampu na kaljenom staklu. Motivi za dekorativne zidne obloge u kuhinji i staklene slike.

APSTRAKCIJE

TEKSTURE I KAMENJE

CVETNI MOTIVI

GRADOVI I MOSTOVI

PREDELI I ŽIVOTINJE

HRANA